Hotline:

0984390039 

Phụ KIện chữa cháy
PHỤ KIỆN REN ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY
  PHỤ KIỆN REN ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY

Giá:

Phụ kiện ren đường ống chữa cháy

Co hàn 90 độ, tê đều hàn, bầu thu giảm hàn, co hàn 45 độ, tê giảm hàn, Co ren 90 độ, tê đều ren, nối hai đầu ren ngoài, rắc co ren, măng sông nối ren trong , bầu thu giảm ren, cà rá lơ thu ren, nút ren ngoài, co ren 45 độ, tê giảm ren, co điếu ren, rắc co hơi, măng sông hàn,  xem hai đầu ren một tấc, xem hai đầu ren hai tấc, nắp ren trong, xi phông xifong

Co hàn 90 độ, tê đều hàn, bầu thu giảm hàn, co hàn 45 độ, tê giảm hàn

Ph_kin_hn

1.       Co hàn 90 độ

2.       Tê đều hàn

3.       Bầu thu giảm hàn

4.       Co hàn 45 độ

5.       Tê giảm hàn

6.       Chén hàn

7.       Măng sông hàn

Co ren 90 độ, tê đều ren, nối hai đầu ren ngoài, rắc co ren, măng sông nối ren trong , bầu thu giảm ren, cà rá lơ thu ren, nút ren ngoài, co ren 45 độ, tê giảm ren, co điếu ren, rắc co hơi, măng sông hàn,  xem hai đầu ren một tấc, xem hai đầu ren hai tấc, nắp ren trong, xi phông xifong

Ph_kin_ren

 1.       Co ren 90 độ

2.       Tê đều ren

3.       Nối hai đầu ren ngoài

4.       Rắc co ren

5.       Măng sông nối ren trong

6.       Bầu thu giảm ren

7.       Cà rá ren

8.       Nút bịt ren ngoài

9.       Co ren 45 độ

 10.   Tê giảm ren

11.   Co điếu ren

12.   Rắc co hơi

13.   Măng sông hàn

14.   Hai đầu ren xem một tấc, hai tấc

15.   Nắp ren trong

16.   Xi phông xifong

17.   Hai đầu ren ngoài

Copyright © 2016 * TRUNG TÂM THIẾT BỊ AN TOÀN AN PHÁT